Je hebt zonnepanelen, maar geen digitale meter

Eigenaars van zonnepanelen die nog een klassieke meter – en dus geen digitale meter - hebben én hun installatie in dienst hebben genomen voor eind 2020, verliezen hun terugdraaiende teller pas wanneer hun klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter. Tot dan verandert er voor hen dus niets.  

Je krijgt de mogelijkheid om tussen nu en 1 juli 2029 te kiezen voor een investeringspremie. Dit aanbod is eenmalig bij de plaatsing van de digitale meter. De installatie van een digitale meter wordt in Vlaanderen sowieso uitgevoerd tegen 1 juli 2029

Je kan tot 1 januari 2025 zonder gevolg voor je retroactieve investeringspremie aan Fluvius laten weten dat je nog geen digitale meter wilt. Dit geldt uiteraard niet voor:

  • eigenaars van zonnepanelen in dienst genomen na 31 december 2020,  
  • eigenaars die al 15 jaar of langer een terugdraaiende meter hebben,  
  • bij een technisch defect van de klassieke ferrarrismeter, 
  • of als er omwille van technische redenen een digitale meter geplaatst wordt. 

Als je vroeger een digitale meter wil laten installeren, dan kan je de plaatsing van de digitale meter bij Fluvius aanvragen. De retroactieve investeringspremie wordt met 100 euro verhoogd voor eigenaars van zonnepanelen - in dienst genomen voor 2021 - die zelf een digitale meter aanvragen. 

Heb je nog vragen? Op de site van de Vlaamse overheid vind je meer info.