Naar inhoud

Gemeentelijke jeugdraad

logo jeugdraad Haaltert (grote weergave) Praktische info

De gemeentelijke jeugdraad zal:

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente.
  • initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd te bevorderen.
  • bij zoveel mogelijk kinderen de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en inspraak stimuleren.
  • ...

 

Praktisch

Huis van het kind

Gemeentelijke jeugdraad

secretariaat:  Dienst jeugd
                       Donkerstraat 30
                       9450 Haaltert
                       tel 053 85 86 63
                       jeugddienst@haaltert.be