Naar inhoud

Gemeentelijke jeugdraad

logo jeugdraad Haaltert (grote weergave) Praktische info

De gemeentelijke jeugdraad zal:

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente.
  • initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd te bevorderen.
  • bij zoveel mogelijk kinderen de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en inspraak stimuleren.

De voorzitter van de jeugdraad is Katrien Van Mulders.

 

Neem ook eens een kijkje op www.jeugdraadhaaltert.be

Praktisch

Huis van het kind

Gemeentelijke jeugdraad

secretariaat:  Dienst jeugd
                       Donkerstraat 30
                       9450 Haaltert
                       tel 053 85 86 63
                       jeugddienst@haaltert.be