JOENK

Met JOENK willen we onze werking ten aanzien van jongeren opnieuw scherpstellen op een manier die hen aanspreekt. We willen duidelijk maken dat toegankelijkheid, aanspreekbaarheid en ondersteuning een plek hebben binnen onze werking. En hier samen met jou verder aan bouwen. Het is een samen-verhaal, getrokken door het lokaal bestuur maar vormgegeven met jou en in het bijzonder de adviesraad Jeugd die vanaf nu ook onder de naam JOENK naar buiten zal komen.

Wie JOENK op de voet wil volgen kan dat doen via de Instagrampagina.

JOENK (adviesraad)

Wat doet een adviesraad? 

  • Op vraag van het lokaal bestuur bestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente,
  • Initiatief nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd te bevorderen,
  • Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het lokaal beleid bevorderen en inspraak stimuleren.

En met resultaat! Zo had de adviesraad inspraak bij de look- en feel en focuspunten van JOENK, zijn ze aanwezig op het JOENK festival om de jeugd te betrekken én organiseren ze samen het met lokaal bestuur zeer binnenkort ook een gratis filmavond