Jouw eerste dagen

De eerste dagen op een nieuwe werkplek zijn spannend. Je wordt overspoeld met informatie, nieuwe gezichten en er komt een hoop op je af. Dat beseffen we. Daarom willen we je zo goed als mogelijk begeleiden zodat jouw eerste dagen vlot verlopen.

Jouw onthaal start bij de personeelsdienst

Je eerste werkdag start met een bezoekje aan de Personeelsdienst. Daar helpen je collega's Melissa, Nadia, Céline, Anne of Marianne je bij het invullen van de verplichte papierwinkel. Ze vertellen je ook over de in's en out's van onze werking en nemen de onthaalbrochure met je door. 

Dan leer je je collega's kennen

Na je bezoekje aan de Personeelsdienst, is het tijd om jouw directe collega's te leren kennen. Daarna krijg je van je leidinggevende de planning voor je eerste week. Hierin vind je je eerste taken en al enkele ingeplande opleidingen en toelichtingen zodat je vlot mee kan draaien in onze manier van werken. Jouw takenpakket wordt vervolgens geformaliseerd in een planningsgesprek met je leidinggevende. 

Op stap met je mentor

Eén van je collega’s neemt vanaf jouw eerste dag de rol van mentor op. Bij hem/haar kan je terecht met al je vragen. Gaandeweg leer je zo niet alleen de waarden en focuspunten van ons lokaal bestuur kennen, maar ook de (in)formele normen en gebruiken. 

Eedaflegging bij het college of vast bureau

Werken voor een lokale overheid? Daar zijn al eens wat procedures en decreten mee gemoeid. Iedereen die bij een lokaal bestuur werkt, moet bijvoorbeeld deze eed afleggen in handen van de burgemeester of voorzitter van raad voor maatschappelijk welzijn: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.” Het voordeel? Zo leer je de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau meteen kennen, en zij jou ook.