Jozef De Brouwer

Beeld


Jozef De Brouwer

De Brouwer woonde in de woning Bruulstraat-Papestraat, waar nu het standbeeld staat.

In 1934 werd hij tot priester gewijd. Onze dorpsgenoot wordt aanzien als een eminente persoonlijkheid op het gebied van de heemkunde. Hij begon op 40-jarige leeftijd zijn hobby, die de passie van zijn leven zou worden, uit te oefenen bij de ontdekking van een Romeinse urne in Hofstade.

Hij bracht, alles tesamen, 8500 gedrukte bladzijden uit. Het gaat om een 40 boeken en tientallen losse bijdragen, zoals De Parochiale Geschiedenis van Haaltert (1956) en Toponymie van Haaltert (1955).

Hij ontving tal van prijzen, zoals de Reinaertprijs in 1970 van het Verbond van Heemkundige kringen in Oost-Vlaanderen en in 1983 kreeg hij de zeer gegeerde ‘Frans De Potter-Jan Broeckaertprijs’. Hij is erevoorzitter van de Heemkundige Kring Haaltert.

Kunstenaar

Kunstenaar Wilfried Jacops

Is afkomstig van Lebbeke. Zelfstandig beeldhouwer, werkt vooral in hardsteen en marmer volgens de taille-directe techniek. Figuratieve uitwerking van thema’s rond ontstaan, groeien, geboren worden vanuit de kiem-vorm. Gebruikt handen als symbolische dragers, ontvangers en beschermers.

Meer monumentaal werk in acrylic-one.

Tel.: 053/35 69 88

Locatie

Bruulstraat, Haaltert