Naar inhoud

De Katrol

De Katrol (grote weergave)

De gemeenten Erpe-Mere, Lede en Haaltert hebben sedert oktober 2017 de handen in elkaar geslagen om de strijd tegen de kinderarmoede aan te binden. Hieruit ontstond De Katrol, een intergemeentelijk project dat gedragen wordt door verschillende partners (de scholen, de OCMW’s en de welzijnsschakels van de drie gemeenten, het CLB…).

De Katrol biedt studie- en gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen. Vanuit preventief oogpunt richten we ons voornamelijk op gezinnen met kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar. De ondersteuning loopt minimaal 8 weken en er wordt 2 keer per week een uurtje ondersteuning voorzien. Er wordt geholpen bij het huiswerk van de kinderen en er is aandacht voor een studievriendelijk klimaat en schoolbetrokkenheid binnen het gezin.

Daarnaast willen we oog hebben voor de ruimere gezinssituatie. Daarom is de ankerfiguur van De Katrol steeds bereikbaar voor de gezinnen in geval van andere ondersteuningsvragen (opvoeding en gedrag van de kinderen, vrijetijdsbesteding, financiële situatie, huisvesting, werk en administratie, gezondheid…). Tijdens het voorbije schooljaar werd reeds in 28 gezinnen deze ondersteuning aangeboden. Hiervoor werd een beroep gedaan op studenten uit hogescholen maar ook op vrijwilligers.

Contact:Stefanie.Demeyer@erpe-mere.be of 0475/ 78 14 30

Klik hier voor de logo's van de subsidiërende overheid