Kennisgeving milieueffectrapport (MER)

Datum bekendmaking maandag 28 juni 2021

Hier vind je de kennisgeving milieueffectrapport (MER). Dit document blijft beschikbaar tijdens de periode van terinzagelegging, van 28 juni tot en met 27 augustus 2021.

Tijdens deze periode kan je opmerkingen bezorgen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop je je eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

Na de terinzagelegging zal het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.