Kermis

Aanvraag standplaats kermisattractie

Voor het toewijzen van de standplaatsen op de verschillende kermissen, werken we met een abonnement met standplaatsen.
Uitbaters van kermisattracties kunnen een standplaats voor de kermissen op ons grondgebied aanvragen via de dienst cultuur, toerisme en lokale economie.

Voorwaarden

Meer informatie over de voorwaarden vind je terug in het kermisreglement.

Procedure

Uitbaters van kermisattracties kunnen ten laatste 1 maand voor de kermisactiviteit hun aanvraag indienen bij de dienst Cultuur, toerisme en lokale economie.

Vul hier je aanvraag in

Na onderzoek van de aanvraag worden de standplaatsen toegewezen door het college van burgemeester en schepenen, hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per abonnement. 
Meer informatie over de praktische organisatie vind je terug in het kermisreglement.

Tarieven

De tarieven voor een standplaats zijn vastgesteld in het retributiereglement op standplaatsen voor kermisattracties. 

Klik hier voor meer informatie

 

 

Gerelateerde items