Naar inhoud

Lokaal overleg kinderopvang

Een lokaal overleg voor de buitenschoolse opvang werd opgestart in februari 1998.

Hierin zetelen afgevaardigden van alle initiatieven die buitenschoolse opvang organiseren binnen de gemeente : schooldirecties, oudercomité’s, Gezinsbonden, verantwoordelijke gemeentelijke initiatieven, dienst opvanggezinnen OCMW, afgevaardigde Kind en Gezin en de schepen van Jeugd.

Met alle vragen rond buitenschoolse opvang kan u terecht op het secretariaat van het lokaal overleg op het volgende nummer 053 85 86 57.  

Meer informatie vind je hier.