Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

In Haaltert krijgen kandidaat-huurders van een sociale woning met een lokale binding met de gemeente voorrang bij de toewijzing van een sociale woning in Haaltert.

Lokaal bestuur Haaltert koos ervoor om een lokaal toewijzingsreglement op te maken voor sociale huurwoningen. Met dit lokaal toewijzingsbeleid houden we rekening met de woonbehoefte van specifieke doelgroepen op de sociale huurmarkt en creëert ruimte om lokale accenten vast te leggen die afwijken van de standaard toewijzingsregels.

De opmaak van het lokaal toewijzingsreglement kwam tot stand in nauwe samenwerking met alle sociale partners werkzaam op het grondgebied Haaltert.