Naar inhoud

Managementteam OCMW

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de gewestelijk ontvanger en de voorzitter. De voorzitter heeft enkel een raadgevende stem in dit managementteam.

De taken van het managementteam zijn uitdrukkelijk voorzien in het OCMW-decreet. Kort samengevat ondersteunt dit team de coördinatie van de diensten van het OCMW bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.
Het managementteam waakt er over dat:
- er een eenheid in de werking heerst,
- de kwaliteit van de organisatie gegarandeerd blijft
- de werking van de diensten optimaal kan verlopen
- er duidelijke interne communicatie is.

Dit team vergadert regelmatig en zo dikwijls als nodig is.