Medische risico analyse evenementen

Als je een evenement organiseert, moet je bekijken of je een medische hulppost moet voorzien. Voor een evenement met meer dan 1500 personen tegelijk aanwezig vul je het document 'Medische risicoanalyse evenementen' (MRAE) in. Voor andere evenementen volstaat het meldingsformulier ten aanzien van de NC112.

Evenementen van meer dan 1500 personen tegelijk aanwezig

De FOD Volksgezondheid vraagt om het document 'Medische risicoanalyse evenementen' (MRAE) in te vullen voor elk evenement waarbij 1.500 personen tegelijk aanwezig zijn. Je vindt het formulier (Excel) onderaan deze pagina. 

Van het MRAE volstaat het voor organisatoren om deel 1 en 2 in te vullen. De andere delen zijn respectievelijk door de noodplanningscoördinator, de federale gezondheidsinspecteur of de EHBO-verantwoordelijke in te vullen.

Mail het MRAE ten laatste 6 weken vóór het evenement naar noodplanning@haaltert.be

Onze dienst Noodplanning kijkt jouw ingevulde formulier na, doet de nodige aanvullingen en stuurt de lijst door naar de FOD Volksgezondheid. 

Minder dan 1500 personen

Voor andere evenementen volstaat het meldingsformulier ten aanzien van de NC112 (noodcentrale). Je vindt het formulier (Excel) onderaan deze pagina. 

Mail het meldingsformulier NC112 ten laatste 3 weken vóór het evenement naar noodplanning@haaltert.be