Meerjarenplan 2020 - 2025

Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgemaakt voor zes jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode. 

Meerjarenplan en versies

Doorheen de bestuursperiode keuren de gemeenteraad en OCMW-raad aanpassingen aan het oorspronkelijke meerjarenplan goed. 

Meerjarenplan aanpassing 6

 • Goedgekeurd op 18 december 2023
 • Gepubliceerd op 19 december 2023

Meerjarenplanaanpassing 6

Documentatie meerjarenplanaanpassing 6

Meerjarenplan aanpassing 5

 • Goedgekeurd op 19 december 2022
 • Gepubliceerd op 20 december 2022

Meerjarenplanaanpassing 5

Documentatie meerjarenplanaanpassing 5

Meerjarenplan aanpassing 4

 • Goedgekeurd op 16 december 2021
 • Gepubliceerd op 17 december 2021
 • De documentatie werd gepubliceerd op 2 december 2021

Omgevingsanalyse update 

Herziening 4 meerjarenplan - beginkrediet 2022

Documentatie meerjarenplan aanpassing 4

Meerjarenplan aanpassing 3

 • Goedgekeurd op 25 oktober 2021
 • Gepubliceerd op 3 november 2021

Bekijk meerjarenplan aanpassing 3

Meerjarenplan aanpassing 2

 • Goedgekeurd op 17 december 2020.
 • Gepubliceerd op 23 december 2020. 

Bekijk meerjarenplan aanpassing 2

Meerjarenplan aanpassing 1

 • Goedgekeurd op 31 augustus 2020.
 • Gepubliceerd op 8 september 2020.

Bekijk meerjarenplan aanpassing 1

Meerjarenplan 2020-2025

 • Op 19 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad. 
 • De documenten van het meerjarenplan werden gepubliceerd op 20 december 2019.
 • Het meerjarenplan ging in op 1 januari 2020.

Bekijk deel 1: Meerjarenplan 2020-2025

Bekijk deel 2: Documentatie

Bekijk deel 3: Omgevingsanalyse Haaltert 2019


Opmaak meerjarenplan in 2019

Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten en de actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? Daarop aansluitend moet uiteraard ook de vraag naar de in te zetten middelen beantwoord worden. Dat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Omgevingsanalyse als basis

Voor de opmaak van ons meerjarenplan zijn we vertrokken vanuit een omgevingsanalyse. Die geeft een weergave van de behoeften van onze stakeholders. Via een werkgroep werden de sterktes en zwaktes onderzocht en de bedreigingen en opportuniteiten waarop het lokaal bestuur kan inspelen naar voor gebracht.

Het meerjarenplan is een dynamisch document dat jaarlijks zal geëvalueerd worden en aangepast op basis van nieuwe noden, uitdagingen en opportuniteiten.

Gemeenschappelijk meerjarenplan als lokaal bestuur

Gemeente en OCMW stellen voortaan een gezamenlijk meerjarenplan op. Zo kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente worden verweven met elkaar.

Drie delen

Het meerjarenplan bestaat uit drie grote delen:

 • De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode 2020-2025.
 • De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht.
 • De toelichting bij het meerjarenplan bevat o.a. een omgevingsanalyse, een omschrijving van de financiële risico's en de beleidsdoelstellingen, de interne organisatie van het bestuur, de fiscaliteit en een overzicht van de financiële schulden.