Meldpunt discriminatie huurmarkt

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Een gelijke toegang voor iedereen vervult daarbij een sleutelrol. Die toegang blijkt in de praktijk niet altijd evident te zijn. Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de private huurmarkt.

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij discrimineren. Wanneer verschillende kandidaat-huurders zich aanmelden, moet een verhuurder noodgedwongen een keuze maken. Sommige verhuurders durven zich daarbij baseren op associaties die ze maken tussen de kwaliteiten van een goede huurder en andere kenmerken van de kandidaat. Deze associaties kunnen gebaseerd zijn op vooroordelen of op eerdere (negatieve) ervaringen die zij veralgemenen naar andere huurders met dezelfde kenmerken. Hoewel de verhuurder dus vrijwel altijd een selectie zal moeten maken, mag hij zich daarbij niet laten leiden door discriminerende motieven.

Heb je een onprettige situatie meegemaakt? Heb jij een vermoeden dat er gediscrimineerd wordt? Discriminatie melden kan op verschillende manieren:

  • Via de dienst Wonen
  • Telefonisch contact met Unia. Bel naar het gratis nummer 0800 12 800 (vanuit België) Dat kan elke weekdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.
  • Via de website van Unia.

TIP: Hou elk mogelijk bewijsstuk bij (bijvoorbeeld een e-mail, een Facebook- of gsm-bericht, foto’s…) die de melding kan ondersteunen.