Minder mobielen centrale

De minder mobielen centrale helpt mensen met verplaatsingsmoeilijkheden én een beperkt inkomen aan vervoer. Meestal gaat het om senioren, zieken of mensen in een sociale noodsituatie.

Het doel van de minder mobielen centrale is het uitvoeren van sociaal vervoer, zodat minder mobiele personen ook eens een boodschap kunnen doen, bij de kapper kunnen, naar de kaartclub of op bezoek kunnen gaan bij familie of vrienden.

Door de jaren heen merkten wij dat de minder mobielen centrale steeds meer gebruikt werd voor het uitvoeren van niet-dringend medisch vervoer, bijvoorbeeld afspraken met je specialist in het ziekenhuis, chemotherapie, bestralingen, revalidatie.

Hierdoor werd door de minder mobielen centrale van Haaltert een overeenkomst afgesloten met de Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen, SOLmobiel en B-mobiel.

In de toekomst zal het sociaal vervoer worden uitgevoerd door de minder mobielen centrale van Haaltert en zal het niet-dringend medisch vervoer worden uitgevoerd door:

  • CM Midden Vlaanderen voor personen die aangesloten zijn bij de Christelijke Mutualiteit,
  • B-Mobiel voor personen die aangesloten zijn bij de Bond Moyson,
  • SOLmobiel voor personen die gebruik maken van één van de diensten van Solidariteit voor het Gezin of lid zijn van één van de samenwerkende partners: Liberale Mutualiteit, Vlaams Neutraal Ziekenfonds of onafhankelijke mutualiteiten.