Mobiliteit driehoek Denderhoutem

UPDATE 5 mei 2021

Afwerking fietssuggestiestroken Schoolstraat

Op 30 april werden de geschrankte parkeervakken in de Schoolstraat geschilderd. Dat was de definitieve uitvoering na de evaluatie van de proefopstelling in de driehoek Advocaat De Backerstraat-Molenstraat-Schoolstraat. 

Verplaatsen suggestiestrook

Wat nog niet definitief kon uitgevoerd worden, is het verplaatsen van de fietssuggestiestrook. De bestaande rode strook wordt verwijderd en er wordt een nieuwe strook geverfd. De nieuwe fietssuggestiestrook loopt dan mee met de geschrankte parkeerplaatsen, zoals te zien is op het plan

De nieuwe fietssuggestiestrook zal zo snel mogelijk aangebracht worden, maar het is nog wachten op droog weer. De bewoners van en rond de Schoolstraat zullen tijdig verwittigd worden welke dag dat zal gebeuren. 1 dag kan er dan niet geparkeerd worden in de Schoolstraat. Doorgaand verkeer zal wel mogelijk zijn.

Voordelen van de nieuwe verkeerssituatie

Er werd bij de evaluatie van het proefproject duidelijk gekozen voor geschrankte parkeerplaatsen als bijkomende maatregel om de veiligheid te verbeteren. Een grote meerderheid van de bewoners waren hier vragende partij. 

Geschrankte parkeerplaatsen dwingt bestuurders om trager te rijden, wat de veiligheid in de straat ten goede komt. 

Tussen deze parkeerstroken werd een gele onderbroken streep op de rand van de rijbaan aangebracht. Deze gele onderbroken streep verbiedt daar het parkeren op de rijbaan.
Het is wel nog steeds toegelaten stil te staan. Dus in- en uitstappen en laden en lossen mag wel.

Door het aanbrengen van fietssuggestiestroken wordt de mogelijke aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld extra onder de aandacht gebracht. De bestuurder wordt er door de fietssuggestiestrook op gewezen om extra op te letten voor fietsers. 


Goedkeuring voor proefproject driehoek Denderhoutem

Tussen maart 2020 en januari 2021 liep in de dorpskern van Denderhoutem een proefproject rond mobiliteit na een uitgebreid participatietraject. Het college van burgemeester en schepenen keurde in januari 2021, met enkele aanpassingen, de bestaande proefopstelling in de driehoek Advocaat De Backerstraat, Molenstraat en Schoolstraat in Denderhoutem unaniem en definitief goed.

Tal van opinies en suggesties van inwoners, de adviesraad Verkeer, de twee scholen in de buurt, de Fietsersbond en de eigen dienst Mobiliteit van lokaal bestuur Haaltert werden meegenomen in de beslissing.

Situatie tijdens proefproject

 • Sinds maart 2020 is er éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat. Het deel tussen Zonnestraat en het kruispunt Schoolstraat/Molenstraat/Borrekent zal vanaf begin mei tweerichtingsverkeer worden. 
 • Om te anticiperen op mogelijk sluipverkeer, mocht enkel plaatselijk verkeer nog de Kruisveldstraat in.
 • Er werd een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd in de dorpskern van Denderhoutem, met uitzondering voor plaatselijk verkeer.
 • Een snelheidsregime zone 30 werd ingevoerd in de dorpskern in Denderhoutem. Dit werd in november 2020 nog uitgebreid naar de Nieuwstraat, Dorp en Poel.

Wijzigingen na afloop proefproject

Het proefproject werd in januari 2021 definitief goedgekeurd, mét volgende wijzigingen:

 • Om in de Advocaat De Backerstraat, de Schoolstraat en de Molenstraat het aantal voertuigen te verminderen en onnodig rondrijden in te perken, is het vanaf begin mei voor wagens die uit de Zonnestraat komen toegelaten om rechts af te slaan richting Borrekent. 
 • Een tweede belangrijke wijziging is dat voertuigen van meer dan 3,5 ton geweerd worden uit de volledige dorpskern Denderhoutem, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
  • Dit verbod zal van toepassing zijn vanaf de N45, zowel ter hoogte van de Eigenstraat als aan de Iddergemsesteenweg.
  • Het verbod geldt ook uit de andere richting via Borrekent en Nieuwstraat.
 • Bijkomende maatregelen om de snelheid te verminderen en het vrij parkeren op een ordelijke manier te doen verlopen zijn: 
  • De geschrankte intekening van de parkeerplaatsen (16 stuks) met bloembak en verkeersbord D1 (5 stuks) voor elke groep van parkeervakken in de Schoolstraat.
  • Tussen deze parkeerplaatsen is een onderbroken gele streep voorzien, behalve voor garages en opritten.
  • Het is vanaf eind april verboden te parkeren aan de onderbroken gele lijnen. Parkeren wordt aanbevolen binnen de gemarkeerde parkeerplaatsen.

Afhankelijk van de voorraad, leveringstermijn van de nodige borden, de weersomstandigheden en de goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zullen de wijzigingen zo snel mogelijk uitgevoerd worden. We voorzien dat de werken gedaan zullen zijn rond 1 mei 2021. De gewijzigde verkeerssituatie zal duidelijk aangegeven worden.

Lokaal bestuur Haaltert overweegt om  het kruispunt Eigenstraat, Advocaat De Backerstraat en Schoolstraat naar inrichting te herbekijken. Lokaal bestuur Haaltert blijft waakzaam naar de noden en zal ingrijpen indien nodig.