Naar inhoud

Brochure maakt je wegwijs in het GAS-reglement

GAS brochure

Begin oktober 2016 valt in iedere Haaltertse brievenbus een exemplaar van de brochure over het nieuwe GAS-reglement. Aan de hand van een korte tekst en cartoons worden thema’s als zwerfvuil, nachtlawaai, stilstaan en parkeren, … voorgesteld.


 

Op 1 mei 2016 werd het nieuwe GAS-reglement van kracht in Denderleeuw en Haaltert. Om iedereen op de hoogte te brengen van de afspraken, brachten de twee gemeenten samen een brochure uit.

In de brochure staat uitgelegd hoe het GAS-reglement werkt en welke sancties eraan verbonden zijn. Aan de hand van een korte tekst en cartoons worden thema’s als zwerfvuil en sluikstorten, nachtlawaai, vuurwerk en wensballonnen, leegstaande gebouwen, stilstaan en parkeren, … voorgesteld. De brochure maakt meteen duidelijk over welk soort acties het GAS-reglement gaat.

GAS

Het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties biedt de gemeenten de mogelijkheid om sneller en efficiënter op te treden tegen de "kleine criminaliteit" en openbare overlast op hun grondgebied. Het bevat duidelijke regels waarmee men paal en perk wil stellen aan allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken: nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai...

Als je een regel uit GAS overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 250 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning of de sluiting van een inrichting.

Klik hier voor meer info over het GAS-reglement

 

Een specifieke (niet-dringende) klacht? Contacteer je wijkagent. Je vindt zijn/haar contactgegevens via www.lokalepolitie.be/5439/contact/je-wijk. Of informeer je bij het hoofdcommissariaat van de lokale politie: 053 840 400, info@pz5439.be.

Datum van het bericht: maandag 26 september 2016
Nieuwsoverzicht