Naar inhoud

Het Rijksregister online: Mijn DOSSIER

mijndossier

FOD Binnenlandse Zaken maakt met ‘Mijn DOSSIER’ het iedere burger mogelijk zijn of haar persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie werd onlangs grondig vernieuwd.

https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

 

Er kunnen via ‘Mijn DOSSIER’ 10 attesten online aangevraagd worden

  • Uittreksel uit de registers
  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van het kiesregister
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Deze attesten bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. Via ‘Mijn Dossier’ kunnen de burgers ook hun contactgegevens doorgeven. Deze applicatie (https://mijndossier.rrn.fgov.be) werkt door aanmelding met een kaartlezer en de elektronische identiteitskaart (met pincode).

Je kan natuurlijk ook nog altijd terecht bij de dienst Bevolking in het gemeentehuis.
053 85 86 01, bevolking@haaltert.be
Of via het gemeentelijk E-loket op www.haaltert.be/e-loket 

Datum van het bericht: zaterdag 21 oktober 2017
Nieuwsoverzicht