Naar inhoud

Bevolkingsbevraging Veiligheidsmonitor

gemeentelijk nieuws - enquete

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal worden burgers bevraagd over onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

De bevraging is een initiatief van de politie i.s.m. FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

We vragen jouw medewerking om de vragenlijst in te vullen. Uit de resultaten kunnen belangrijke conclusies getrokken worden voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid in onze politiezone en gemeente. Jouw mening is dus van belang!

De personen die via een steekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor worden vanaf half maart 2018 verspreid.

De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Datum van het bericht: donderdag 01 februari 2018
Nieuwsoverzicht