Naar inhoud

Vlaamse Woningpas

woningpas

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren, daar komt heel wat papierwerk bij kijken. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over jouw huis samenbrengt!

Alles wat je over je woning wil weten, in één handig overzicht? Dat is de woningpas. Je vindt er info over keuringen, attesten en gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) of uw EPB-aangifte … Dat maakt het veel makkelijker om bijvoorbeeld na te gaan hoe energiezuinig je huis is.

De woningpas wordt gelanceerd in het voorjaar van 2018. In de toekomst komen er steeds meer attesten en informatie bij. Je zal ook attesten en informatie met anderen kunnen delen of hen toegang kunnen geven tot jouw woningpas: handig voor je bouwpartners, toekomstige kopers of huurders, notaris of makelaar.

In het kader van het renovatiepact 2050 besliste de regering om vanaf het voorjaar 2018 de Woningpas in te voeren voor nieuwe renovatie- en bouwwerken (dus niet met terugwerkende kracht). Het streefdoel is om woningen beter te renoveren en de energieprestatie te verbeteren. Bovendien zorgt de digitale Woningpas voor een drastische aanpak van de papierberg. Maar wat betekent dit nu allemaal als je (ver)bouwplannen hebt? En wat verandert er als je in 2018 een woning koopt of verkoopt? Kortom: wat is nu eigenlijk die nieuwe Woningpas?

De invoering van de Woningpas gebeurt in fases

Bij de eerste fase, in het voorjaar van 2018, spreekt de overheid van een light-versie. Vanaf januari 2019 maakt ook het vernieuwde EPC-label, oftewel het EPC+, deel uit van de Woningpas. Huizen krijgen dan op dezelfde manier als koelkasten een energiecertificaat met een score van A tot F.

Vanaf 2019 wordt het pakket verder uitgebreid naar de mediumversie. In 2020 spreekt men van de full versie, en wanneer de rapportering van het renovatiepact in 2021 wordt toegevoegd, verandert de naam naar Woningpas 2.0.

Wat is een Woningpas?

De Woningpas is een digitaal paspoort van je woning met alle attesten en data waarover de overheid beschikt. De Woningpas, of het één gemaakte Vlaamse woningattest, bevat volgende zaken:

 • Bouw- en verbouwplannen van de woning
 • Documenten betreffende premies en leningen
 • EPB- en EPC attesten en de evolutie van de energiehuishouding door renovatie
 • EPC+ en renovatieadvies
 • Bewijsstukken voor de uitgevoerde energiebesparende investeringen
 • Technische verslagen over de woonkwaliteit zoals een verwarmingsaudit, evaluatie van het binnenklimaat, verslag betreffende het zonnepotentieel, enz.
 • De bij verkoop verplichte asbestinventaris
 • Informatie en attesten over bodem, ontbossing enz.
 • Rapportering renovatiepact

Let op! Niet alle informatie zal vanaf de start in 2018 aanwezig zijn. Vanwege de gefaseerde invoering zullen alle attesten en data zoals hierboven opgesomd, ten vroegste vanaf 2021 deel uitmaken van de woningpas. Bovendien kan men aan het digitale platform, indien gewenst, nieuwe toepassingen toevoegen.

In de beginfase zullen alleen de eigenaars en de bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen. Het is de bedoeling dat in de toekomst bijvoorbeeld ook kopers, huurders, energiedeskundigen en architecten de Woningpas kunnen inkijken.

 

Het doel van een Woningpas

De Woningpas heeft als doel om de evolutie van een woning op lange termijn op te volgen en renovatie (specifiek in energiebesparende maatregelen) aan te moedigen.

Door het samenbrengen van de beschikbare informatie kunnen attesten en andere documenten snel en correct worden opgevraagd. Vanuit het oogpunt van het renovatiepact moet de Vlaamse Woningpas ervoor zorgen dat de gebruiker of koper inzicht heeft in de energetische aspecten van de woning. Je zal op termijn ook zelf informatie kunnen toevoegen over energetische investeringen, en daarna je energiescore updaten.

Op termijn kan de Woningpas evolueren naar een Gebouwenpas, en ook het ideale instrument worden voor de integratie van premies, keuringen en/of attesten.

Wat zijn de voordelen voor de gebruiker?

 • De eigenaar, de keurder en de eventuele koper zijn op de hoogte van de kwaliteit van de woning en de mogelijke renovatieacties.
 • Je ontvangt informatie over noodzakelijke keuringen of attesten.
 • Je bent op de hoogte van alle rechten en plichten betreffende (ver)koop en (ver)bouwen.
 • Naar analogie met de Car-Pass voor voertuigen, is de informatie betreffende een woning toegankelijk, betrouwbaar en deelbaar met andere partijen.
 • Naar analogie met Tax-on-web is informatie betreffende de woning steeds beschikbaar wanneer er een attest of advies moet worden opgesteld.
 • De Woningpas is klantgericht: door gebruik te maken van één platform worden interacties over (ver)kopen of (ver)bouwen sterk vereenvoudigd. De papieren rompslomp is verleden tijd.
 • De Woningpas is overdraagbaar van eigenaar op eigenaar.

Meer informatie vind je op http://woningpas.vlaanderen.be/

Datum van het bericht: maandag 12 maart 2018
Nieuwsoverzicht