Naar inhoud

Begraafplaatsen

begraafplaatsen concessie

Naar aanleiding van de heraanleg van enkele begraafplaatsen geven we hier graag een extra woordje uitleg over de procedures.

Concessie

Een concessie is een vergunning van de overheid die anderen uitsluit. De verkrijger van de concessie of concessiehouder krijgt dus een monopolie (alleenrecht) op bijvoorbeeld een stuk grondgebied, in dit geval een begraafplaats. De aanbestedende dienst van de overheid kan ook een concessieovereenkomst sluiten voor het verrichten van openbare werken.

Ontruimen


Volgens het decreet van de Vlaamse Regering mag een graf zonder concessie na 10 jaar ontruimd worden. Ons gemeentelijk reglement verlengt dit naar 15 jaar. De graven met concessie kunnen na het verlopen van hun termijn ontruimd worden, als er geen verlenging wordt aangegaan.
Minstens 1 jaar op voorhand wordt een brief verstuurd naar een dicht familielid van de overledene met daarin de melding dat het graf zal ontruimd worden. Dit is niet verplicht, maar gemeente Haaltert doet dat wel.
14 maanden op voorhand wordt aan het kerkhof en aan de graven geafficheerd dat het zal ontruimd worden en dat je de foto, de zerk, … zelf mag verwijderen.


Onderhoudsplicht


Een graf met concessie moet onderhouden worden door de concessiehouder. Mocht een graf door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig zijn, wordt een akte van verwaarlozing opgesteld. Deze akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.
Bij niet-herstelling na de opgelegde termijn kan er worden overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen, op kosten van de in gebreke blijvende familieleden. De verkregen concessie wordt dan ook stopgezet.
Voor graven zonder concessie is het onderhoud niet verplicht, maar gelden dezelfde verwaarlozingsregels. Bij onmiddellijk gevaar voor openbare reinheid en veiligheid kunnen verwaarloosde graftekens verwijderd worden, zonder recht op verhaal of aanspraak op vergoeding.
De gemeente staat in voor het onderhoud van de wegen op de begraafplaatsen. Het onderhoud van de graven is voor de belanghebbenden zelf. Klachten over verwaarlozing kan je melden op de dienst Openbare Werken.


Heraanleg begraafplaatsen


In mei 2018 werd gewerkt aan de heraanleg van delen van de begraafplaatsen van Kerksken en Denderhoutem. Denderhoutem is ondertussen volledig afgewerkt. In Kerksken zijn de grootste werken ook achter de rug. Rond de kerk van Heldergem werd een nieuw grasplein aangelegd en werd beplanting
geplaatst.


Dienst Burgerlijke Stand en dienst Openbare Werken in het gemeentehuis. 

 

Het huishoudelijk reglement van Haaltert kan je bekijken op het huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en grafconcessies.
Andere reglementen van Burgerlijke Stand vind je op https://www.haaltert.be/burgerlijke-stand

Datum van het bericht: woensdag 25 april 2018
Nieuwsoverzicht