Naar inhoud

Cultuurprijs 2018 - Kandidaten gezocht!

Logo cultuurraad

De Cultuurraad reikt tweejaarlijks een cultuurprijs uit en doet nu een oproep naar kandidaten die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Haaltertse cultuurbeleving.

Wie komt in aanmerking?

De Cultuurprijs kan uitgereikt worden aan:

  • een individu, op voorwaarde dat hij/zij op dit moment in Haaltert woont of in het verleden in
    Haaltert woonde en nog steeds een sterke culturele binding met de gemeente heeft;
  • een lokale vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied.

Wat moet je doen?

Dien vóór 15 oktober 2018 de voordracht, vergezeld van een curriculum vitae en een bondige
motivatie in bij de voorzitter van de Cultuurraad, Rik De Schepper, p/a Hoogstraat 41, 9450
Haaltert.

Het volledige reglement van de Cultuurprijs 2018 vind je op www.haaltert.be/cultuurprijs.

Dienst Cultuur in het gemeentehuis, 053 85 86 34, cultuur@haaltert.be

 

Datum van het bericht: donderdag 26 juli 2018
Nieuwsoverzicht