Naar inhoud

Sluikstoken - Nog steeds brandend actueel

Sluikstoken, het illegaal verbranden van afval in huis of tuin, blijft een probleem. Vaak beseffen stokers niet hoeveel deze slechte gewoonte henzelf, hun omgeving en het milieu schaadt.

Sluikstoken is afval verbranden, dat eigenlijk in de vuilniszak of het containerpark thuishoort, in open vuren, vuurtonnetjes, open haarden en zogenaamde allesbranders.

Schadelijker dan je denkt

Vermoeidheid, misselijkheid en hoofdpijn. En bij langdurige blootstelling verergert astma en verhoogt de kans op long-, hart- en voortplantingsproblemen, aangeboren afwijkingen en kanker. Dit zijn maar enkele schadelijke gevolgen van sluikstoken. Maar vele ‘kleine’ sluikstokers voelen zich niet aangesproken, want ze stoken maar af en toe. Nochtans zijn zij en de andere sluikstokers verantwoordelijk voor maar liefst 57 % van de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. En dan zwijgen we nog over PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen), zware metalen, fijn stof, roet, CO en CO², …

Ook het milieu komt in ademnood

Het afval wordt uiteindelijk toch verbrand, waarom mag het dan niet thuis gebeuren? Simpel: in de vergunde afvalverbrandingsinstallaties verloopt de verbranding optimaal en wordt de rook ook nog gezuiverd via een speciaal filtersysteem waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt wordt. Ter vergelijking: de rook van één vuurtje kan tot 5.000 keer meer schadelijke stoffen bevatten dan de norm voor de verbrandingsinstallaties. Zo zorgen deze installaties voor slechts 0,1 % van de totale dioxine-uitstoot. Sluikstoken is verantwoordelijk voor maar liefst 57 %. Laat het milieu dus niet stikken: stop het sluikstoken.

Sluikstokers zitten op de blaren

Sluikstoken is illegaal en wordt zwaar bestraft met boetes tot 2.500 euro. Wie dus geen smak geld in rook wil zien opgaan, stopt het afval in de vuilniszak of brengt het naar het containerpark.

Wist je dat …

• het verbranden van bepaalde plantaardige afvalstoffen (onderhoud van tuinen, ontbossing of ontginning van terreinen of eigen landbouwbedrijf) enkel is toegelaten op 100 m afstand van de begroeiing of bebouwing.

• afval zoals behandeld hout, multiplex, spaanplaat, kunststof, hopen oud papier en huishoudelijk papier geeft bij verbranding in een kachel of op een hoop extra hinderlijke rookontwikkeling. Deze rook blijft laag hangen, waardoor de schadelijke stoffen sneller worden ingeademd of in de voedselketen terechtkomen.

Datum van het bericht: maandag 25 juni 2018
Nieuwsoverzicht