Naar inhoud

Pseudovogelpest vastgesteld in Haaltert

gebied pseudovogelpest

Op 4 juli 2018 is de ziekte van Newcastle (pseudovogelpest) vastgesteld op ons grondgebied. Rond deze haard heeft het FAVV een beschermingsgebied ingesteld met een straal van 500 meter (zie zone op de kaart), alle getroffen hobbyhouders zullen eerstdaags via brief gecontacteerd worden.

 

Verplichte maatregelen

Alle hobbyhouders in dit beschermingsgebied moeten binnen de 7 dagen al hun pluimvee of duiven (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) tegen de ziekte van Newcastle laten vaccineren, tenzij u een attest van vaccinatie, uitgevoerd tijdens de laatste drie maanden, kan voorleggen.

Om gevat te kunnen reageren maken wij een inventaris van alle particuliere houders van pluimvee en vogels in het beschermingsgebied. Woont u in dit gebied? Reageer dan onmiddellijk en vul het  inventarisatieformulier in.

Deze inventaris zal gebruikt worden door een door ons aangestelde dierenarts om binnen de 7 dagen al het pluimvee of duiven te vaccineren.

Meer informatie over de ziekte van Newcastle vindt u op www.afsca.be/dierengezondheid/newcastle/

Contact: dienst Leefmilieu 053 85 86 05

Met dank voor uw begrip en medewerking.

  • Bijlage brief maatregelen beschermingsgebied
  • Bijlage Inventarisatieformulier
  • Bijlage gebied
Datum van het bericht: donderdag 05 juli 2018
Nieuwsoverzicht