Naar inhoud

Criminaliteitscijfers Denderleeuw-Haaltert: een sterke daling is een feit

logo BIN

Begin juli publiceerde de Federale Politie de criminaliteitsstatistieken van het jaar 2017. Uit die statistieken blijkt dat de criminaliteitscijfers van 2017 gedaald zijn tegenover 2016. In de politiezone Denderleeuw/Haaltert kunnen we zelfs spreken van een daling van meer dan 10%. In vergelijking met 2016 en de periode 2014-2018 bedraagt het verschil meer dan 19%. Deze cijfers tonen een grotere daling aan voor onze politiezone dan het landelijke gemiddelde.

De gepubliceerde criminaliteitscijfers tonen aan dat er ook in de politiezone Denderleeuw-Haaltert sprake is van een sterke daling van de criminaliteit. Zo kenden de cijfers voor inbraken in gebouwen nog trieste hoogtepunten in 2012 (179) en 2015 (188), maar daalden in 2017 naar 106. De misdrijven tegen lichamelijke integriteit daalden van 237 in 2016, naar 178 in 2017. Verder kenden de cijfers voor feiten met drugs en fietsdiefstallen een sterke daling met respectievelijk 170 feiten in 2016 en 143 in 2017, en 141 fietsdiefstallen in 2016 en 75 in 2017.

Oorzaken van de daling

De mogelijke verklaringen voor de blijvende dalende cijfers zijn onder andere de toename van het aantal camera's op straat, de technopreventie (de aanpak van woninginbraken), maar bijvoorbeeld ook door een verhoogde waakzaamheid van de politie en de burgers zelf.

Ook het feit dat ons leven zich steeds meer online afspeelt, telt mee. Er zitten dan ook grote verschillen op de soorten criminaliteit. Traditionele criminaliteit - denk aan woninginbraken - dalen stevig. Cybercriminaliteit stijgt dan weer.

De activering en gerichte opvolging via BIN’s (buurtinformatienetwerken), die gedurende de laatste jaren uitgebreid werden, is hierbij een goed werkend platform.

Veiligheidsbeleid

Een aantal impulsen werden vanuit het politiecollege gestimuleerd en aangereikt. Er werden twee trajectcontroles met ANPR-camera’s in werking gesteld, op de N45 en de N460. Daarnaast wordt in mobiele veiligheidsborden, nieuwe wagens en buurtwerking geïnvesteerd. Ook werden, om het hoge aantal fietsendiefstallen te verlagen, aan het station van Denderleeuw extra camera’s geplaatst en is er goed werkend samenwerkingsverband tussen NMBS, de lokale politie en de gemeente. 

BIN’s gebiedsdekkend in hele politiezone

Sinds september 2017 behoort elke straat van de politiezone tot een buurtinformatienetwerk (BIN). Met de zeven bestaande buurtinformatienetwerken in Denderleeuw en de 11 in Haaltert kunnen waakzame burgers nu een oogje in het zeil houden. Het volledige grondgebied is dus beschermd door het principe van sociale controle en een goeie communicatie tussen burgers en politie, waardoor ze effectief kunnen optreden. En dat werpt zijn vruchten af.

Wie lid wil worden van een BIN kan terecht op de gemeentelijke websites voor alle nodige info: www.haaltert.be/buurtinformatienetwerken.

Datum van het bericht: maandag 06 augustus 2018
Nieuwsoverzicht