Naar inhoud

Indienen kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen 

LW - verkiezingen

Voor de verkiezingen van zondag 14 oktober dienen de politieke partijen hun kandidatenlijst neer te leggen op het gemeentehuis. 


Wanneer: zaterdag 15 september 2018 tussen 9 en 12 u. en tussen 13 en 16 u.
Waar: Op het gemeentelijk hoofdbureau. Dit is in het gemeentehuis van Haaltert, raadzaal op de 2de verdieping, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert. 
Door wie: Door de lijsttrekker of door de gemandateerde van de lijsttrekker.
Bij wie: Bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau.
Hoe: Via het formulier G27a of via de website van Vlaanderen Kiest

Het is voldoende dat 1 aftredend gemeenteraadslid deze akte ondertekent. Indien de politieke fractie, die de lijst indient, geen handtekening van een uittredend gemeenteraadslid bekomt, dan dient het formulier G26a ingevuld te worden en ondertekend door minstens 50 gemeenteraadskiezers.

De politieke lijst kan een getuige en een plaatsvervangende getuige aanwijzen voor de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau (formulier G27a). 

De kandidaat die op het stembiljet vermeld wil worden met zijn of haar roepnaam voegt een akte van bekendheid bij de voordrachtsakte als de roepnaam geen van zijn voornamen is of geen afgeleide is van een van zijn voornamen. De akte van bekendheid kan uitgereikt worden door een vrederechter, een notaris of de burgemeester van de woonplaats van de kandidaat.

Voordrachtsakten die na 15 september worden ingediend, zijn niet ontvankelijk. De kandidaten die de voordrachtsakten indienen, kunnen ter plaatse inzage krijgen in alle ingediende voordrachtsakten. Dit kan op zaterdag 15 september maar ook op maandag 17 september (van 13 tot 16 u.). Ze kunnen hun opmerkingen schriftelijk aan het gemeentelijk hoofdbureau meedelen.

Bijkomende data

  • Op maandag 17 september 2018 om 16 u. worden de kandidatenlijsten voorlopig afgesloten.
  • Op donderdag 20 september 2018 om 16 u. worden de kandidatenlijsten definitief afgesloten en worden de lijstnummers geloot.
  • Op dinsdag 9 oktober 2018 neemt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau tussen 14 en 16 u. de aanwijzing van de getuigen van de stembureaus in ontvangst.

Namens het gemeentelijk hoofdbureau Haaltert

  • Ilse Cardoen, aangesteld magistraat - vrederechter
  • Peter D'Hondt, voorzitter Gemeentelijk Hoofdbureau
  • Marc Boeykens, secretaris Gemeentelijk Hoofdbureau

 

Meer info over het indienen van een kandidatenlijst vind je op vlaanderenkiest.be

Meer info over het digitaal aanmaken van een voordrachtsakte vind je op vlaanderenkiest.be

 

Deze info is ook aangeplakt in de kasten t.h.v. het gemeentehuis, Hoogstraat 41. 

Datum van het bericht: maandag 27 augustus 2018
Nieuwsoverzicht