Naar inhoud

Nieuw KB voor pluimvee- en/of konijnenhouders

kip

Er zijn sinds kort zowel nieuwe verplichtingen voor zowel professionele kwekers als hobbyhouders in een nieuw koninklijk besluit dat de identificatie en registratie van pluimvee (kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels) en konijnen vastlegt. 

Voor wie?

Er is een opsplitsing gemaakt tussen pluimvee (bestemd voor de voedselketen) en hobbypluimvee (nooit bestemd voor de voedselketen). Let wel: van zodra je 1 dier in de voedselketen brengt, dien je je te laten registeren in Sanitel. 

Registratie

Er geldt een verplichte registratie bij Sanitel voor:

 • Pluimveebedrijf (pluimvee en/of producten bestemd voor de voedselketen)
  • Je houdt pluimvee voor de vleesproductie: van zodra je één stuk pluimvee in de voedselketen brengt;
  • Je houdt selectie- of vermeerderingspluimvee (broedei-productie)
  • Je houdt opfokpluimvee
  • Je houdt pluimvee voor productie van consumptie-eieren, tenzij je op jaarbasis minder dan 15.000 eieren rechtstreeks aan de eindconsument levert. Dit staat gelijk met het houden van minder dan 50 legkippen.
 • Hobbypluimvee (pluimvee dat nooit in de voedselketen komt)
  • Je houdt meer dan 199 stuks pluimvee (uitgezonderd loopvogels);
  • Je houdt 4 of meer struisvogels;
  • Je houdt 6 of meer emoes, nandoes en kasuarissen.
  • Je wenst (nu en dan) hobbypluimvee te verkopen op markten (ongeacht het aantal dat je thuis houdt).
 • Bedrijf van een pluimveehandelaar
  • Je bent een pluimveehandelaar, natuurlijk of rechtspersoon, die pluimvee en hobbypluimvee verhandelt door gebruik te maken van een inrichting.
 • Broeierijen
  • Je hebt een broedcapaciteit vanaf 50 eieren van loopvogels;
  • Je hebt een broedcapaciteit vanaf 200 eieren van ander pluimvee.
 • Bedrijf met konijnen die bestemd zijn voor de voedselketen
  • Je houdt konijnen voor de vleesproductie: van zodra u één konijn in de voedselketen brengt.

Je kan het volledige reglement nalezen op het persbericht KB I&R pluimvee en konijnen.

Datum van het bericht: dinsdag 25 september 2018
Nieuwsoverzicht