Naar inhoud

Niet-geïsoleerde daken maken woning ongeschikt - Vanaf 2020

dakisolatie

Bijna een derde van alle warmte in huis gaat verloren via het dak. Wil je energie besparen en je ecologische voetafdruk verkleinen? Dan is dakisolatie een van de meest efficiënte ingrepen. En dat heeft de Vlaamse Overheid goed begrepen.

Alle daken die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet moeten tegen 2020 volledig geïsoleerd zijn. De isolatienorm is al van kracht sinds 2015, maar in 2020 krijg je effectief strafpunten als de woning niet aan de norm voldoet. De dakisolatienorm geldt voor alle studio’s, eengezinswoningen of  appartementen die door de eigenaar bewoond of verhuurd worden. De regeling geldt niet voor kamers of voor daken kleiner dan 2 m².
Als minimumnorm voor dakisolatie geldt een R-waarde of warmteweerstand. In mensentaal komt dat overeen met een laag isolatie van 3 tot 4 cm, afhankelijk van het type materiaal.

Ongeschiktverklaring

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspecteur strafpunten toe als een woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 waren deze strafpunten beperkt, waarna je de tijd had om het dak alsnog te isoleren.
Vanaf 1 januari 2020 schakelt de overheid een versnelling hoger. Woningen die dan nog niet voldoen aan de dakisolatienorm, krijgen onmiddellijk 15 strafpunten. Dan kan je huis door de burgemeester ongeschikt verklaard worden. Je zal dan de nodige werken moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

Risico voor verhuurders

Als je een woning of appartement verhuurt, heeft de nieuwe dakisolatienorm wel belangrijke implicaties. Als iemand – meestal de huurder – een inspecteur vraagt om de woning te controleren, kan die meteen 15 strafpunten toekennen als het dak onvoldoende geïsoleerd is, met een eventuele ongeschiktverklaring tot gevolg.
Voor appartementen is er een bijkomende complicatie: als het dak van het gebouw tegen 1 januari 2020 niet voldoende geïsoleerd is, bestaat de kans dat elk individueel appartement ongeschikt verklaard wordt.

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-enenergie/bouwen-en-verbouwen/vlaamsedakisolatienorm-voor-woningen-enhuurwoningen

Datum van het bericht: maandag 10 september 2018
Nieuwsoverzicht