Naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Haaltert brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek naar bezwaren is ingesteld omtrent de vraag tot de gedeeltelijke verlegging van voetweg 61 in de gemeente Haaltert.

De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2018 de voorlopige vaststelling tot gedeeltelijke verlegging van voetweg 61 in de gemeente Haaltert goedgekeurd.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek op het gemeentehuis van Haaltert dienst openbare werken, iedere werkdag van 9:00 uur tot 12:00 uur en donderdagavond van 18:00 uur tot 20:00 uur vanaf 21 november 2018  tot en met 20 december 2018.

Bezwaren kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert, hetzij schriftelijk vóór 20 december 2018, hetzij mondeling aan de afgevaardigde van het college op donderdagavond 20 december 2018 tussen 18:00 uur en 20:00 uur op het gemeentehuis te Haaltert, dienst openbare werken.

Datum van het bericht: woensdag 14 november 2018
Nieuwsoverzicht