Naar inhoud

Zetelverdeling Bijzonder Comité

sociaal huis

Elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is verplicht om een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op te richten. De zetelverdeling voor ons bestuur werd opgemaakt.


 

Elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is verplicht om een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op te richten. Dit Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Bekendmaking zetels

Het BCSD bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Hoeveel leden het bijzonder comité telt, hangt af van het aantal leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Binnen ons gemeentebestuur bestaat de OCMW-raad uit 25 leden. Volgens art. 87 van het decreet lokaal bestuur zal ons bijzonder comité voor de sociale dienst bijgevolg 8 leden tellen. Het aantal leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waarover elke lijst zal beschikken vanaf 2019, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de gemeenteraad (art. 91 van het Decreet Lokaal Bestuur).

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben de verkozenen van de lijsten 60 dagen de tijd om (eventueel) lijsten met elkaar te verbinden tot een groep van lijsten. Uiterlijk op de 61ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen, nl. 14 december 2018, maakt de Algemeen Directeur op de gemeentelijke website bekend hoeveel zetels van het Bijzonder Comité toekomen aan de verschillende lijsten en/of groepen van lijsten.

Voor ons bestuur kan volgende zetelverdeling opgemaakt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de verbinding van de lijsten van N-VA en CD&V en de verbinding van de lijsten Open en Liberaal en Centrumlijst.

Lijst/groep van lijsten met telkens het aantal zetels: 

  • Sp.a: 1
  • N-VA en CD&V: 4
  • Vlaams Belang: 1
  • Open en Liberaal en Centrumlijst: 2

In totaal zijn er 8 zetels. 

 

Datum van het bericht: donderdag 13 december 2018
Nieuwsoverzicht