Naar inhoud

Aquafinproject Keiberg

Keiberg fasering

Op maandag 7 januari start project Keiberg. In de loop van 2019 en 2020 zal de riolering en de volledige wegenis heraangelegd worden in de Ekentstraat, Bakkerstraat, Pontweg, Keiberg, Rosthoutweg, Brantegemstraat en Hoefstraat.

Aquafin voert in samenwerking met de gemeente Haaltert deze rioleringswerken uit. 

Met project Keiberg wordt het afvalwater van ongeveer 1.100 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in grachten terecht komt, gescheiden aangesloten op het waterzuiveringsnetwerk. Huishoudelijk afvalwater wordt gescheiden gehouden van het hemelwater. Het afvalwater wordt gezuiverd in de waterzuiveringsstations van Aquafin. Aangezien de waterlopen in Vlaanderen jarenlang sterk vervuild geweest zijn, worden deze werken uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Looptijd

De looptijd is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. De start van de werken is voorzien op maandag 7 januari 2019. De werken zullen 300 werkdagen duren, dat is ongeveer anderhalf jaar.

De aannemer start met het stuk Ekentstraat, van aan kruispunt Kattestraat en Achterstraat tot aan het kruispunt van de Bakkerstraat en vanaf daar het doodlopend stuk van de Bakkerstraat. 

 

Meer info over deze werken, met regelmatige updates, vind je op www.haaltert.be/projectkeiberg

 

Datum van het bericht: zondag 30 december 2018
Nieuwsoverzicht