Naar inhoud

Stemrecht voor de Europese burgers voor de verkiezingen van 26 mei 2019

Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement op 26 mei 2019 en stemmen op kandidaten op de Belgische lijsten. In dat geval zal deze persoon niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in het land van herkomst.

De betrokkenen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit bezitten van 1 van de lidstaten van de Europese Unie. Opgelet - Voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk: als de Brexit afgerond is voor 26 mei 2019 en u bent ingeschreven om te stemmen in België, dan zal uw inschrijving worden geannuleerd, aangezien u niet meer voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde;
  • Hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben, daarnaast moet u op 1 maart 2019 ingeschreven zijn in het bevolkings - of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente;
  • Ten minste 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019 en niet uitgesloten of geschorst zijn uit het kiesrecht volgens de Belgische wetgeving. Daarenboven mag de Europese burger in zijn land van herkomst zijn stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing;
  • Ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeente, hiervoor moet het document C1 (dit document wordt door het gemeentebestuur aan alle desbetreffende Europese burgers bezorgd en kan ook gevonden worden op www.verkiezingen.fgov.be ) ingevuld worden en uiterlijk 28 februari 2019 bezorgd worden aan het gemeentebestuur waar u uw hoofdverblijfplaats heeft. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag.

Wie als Europese burger in het verleden reeds een aanvraag heeft ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst, moet niet opnieuw een aanvraag indienen. Meer informatie kan ook gevonden worden op www.europeanelections.belgium.be.

Datum van het bericht: maandag 17 december 2018
Nieuwsoverzicht