Naar inhoud

Baat jij binnenkort de cafetaria van de sporthal uit?

cafetaria

Gemeente Haaltert gaat op zoek naar een nieuwe concessionaris voor de cafetaria bij de sporthal. Schenk jij binnenkort de drankjes uit voor de sporters en supporters?

De cafetaria bij de sporthal, Pastorijweg 23 in Haaltert wordt verhuurd onder de vorm van een concessieovereenkomst. De concessie heeft een looptijd van 9 jaar, met een mogelijke verlenging.

Kandidaten moeten minimum 3 jaar ervaring in de horeca hebben en een diploma, getuigschrift of attest van opleidingen in de sector kunnen voorleggen. Kandidaten dienen bij hun inschrijving referenties in uit de horeca-sector en geven hun visie op de uitbating met een conceptnota en een plan van aanpak. De andere voorwaarden en meer info vind je in het lastenboek.

Lastenboek

In het lastenboek lees je waaraan je moet voldoen en wat wij verwachten van de inschrijving. Je kan het lastenboek ook gratis verkrijgen bij het Secretariaat in het gemeentehuis (1ste verdieping), Hoogstraat 41 in Haaltert.

Plaatsbezoek

Er is een plaatsbezoek gepland op maandag 11 februari 2019 om 14 u. Kom je graag eens kijken? Schrijf je in via ann.stockman@haaltert.be

Interesse?

Dien je voorstel in vóór maandag 25 februari om 12 u.

Schrijf op de gesloten omslag jouw naam, de uiterste datum van indiening van het voorstel (25/02/2019) en “Concessie uitbating cafetaria van de sporthal te Haaltert”.

We vragen een papieren versie en een digitale versie op USB-stick.

Het voorstel kan tijdens de kantooruren, afgegeven worden op het Secretariaat in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of het kan opgestuurd worden per aangetekend schrijven.

Bij verzending via aangetekende post wordt de definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk “voorstel” wordt vermeld. Adresseer je buitenste omslag aan: Het college van burgemeester en schepenen van Haaltert, t.a.v. dienst Secretariaat, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert.

Datum van het bericht: vrijdag 01 februari 2019
Nieuwsoverzicht