Naar inhoud

Gezondheidskompas

Met Gezondheidskompas krijg je zicht op jouw gezondheidsrisico’s en tips voor een gezondere leefstijl.

Gezondheidskompas geeft je inzicht in jouw gezondheidsrisico’s zoals diabetes, hart- en vaatziekten, borst- of dikkedarmkanker en peilt ook naar een gezonde leefstijl op vlak van voeding en beweging. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst krijg je dan advies om jouw gezondheid te bevorderen. Mensen met een verhoogd risico krijgen de raad om de resultaten te bespreken met hun huisarts.

Vanaf de leeftijd van 45 jaar kan het Gezondheidskompas bovendien je risico op diabetes type 2 vaststellen. Diabetes verhoogt de kans op o.a. een hartinfarct, nierproblemen, beroerte en oogproblemen. Als je er vroeg bij bent, kunnen deze aandoeningen mogelijks voorkomen worden. Een initiatief van het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid.

www.gezondheidskompas.be

Datum van het bericht: dinsdag 26 maart 2019
Nieuwsoverzicht