Naar inhoud

Rookmelders verplicht in elk huis vanaf 2020

rookmelder

Vanaf 1 januari 2020 moet elke woning over de nodige rookmelders beschikken. Vanaf maandag 13 januari zijn er weer te koop in het gemeentehuis. 

Je kan vertrouwen op de rookmelder

Denk je dat rook je zeker zal wekken als het in je huis brandt? Dat is niet zo. Rook bevat het kleurloos en reukloos gas koolstofmonoxide, dat je net in een diepere slaap brengt. Omdat bij een brand veel zuurstof verbruikt wordt en ook vaak giftige gassen vrijkomen, zijn de slachtoffers meestal al gestikt voor de vlammen bij hen zijn.

Op wat kan je dan wel vertrouwen om je te wekken als er brand uitbreekt? Op de rookmelder. Zodra hij verbrandingsrook waarneemt, slaat hij alarm met een luide sirene. Zo kunnen jij en je huisgenoten het huis snel verlaten en de brandweer verwittigen.

www.wonenvlaanderen.be/rookmelders


Rookmelder ten voordele van De Stichting Brandwonden

Lokaal bestuur Haaltert biedt i.s.m. de Stichting Brandwonden rookmelders te koop aan. Een rookmelder kost 16 euro en heeft een garantie van 10 jaar. Dit bedrag wordt integraal overgemaakt aan Stichting Brandwonden. Je kan de rookmelder kopen aan de balie in het gemeentehuis (niet meer in de bibs).
De technische specificaties van de rookmelder kan je hier bekijken.

Stichting Brandwonden wil het slachtoffer van brandwonden en zijn familie helpen zijn plaats in de maatschappij terug in te nemen door het verlenen van financiële steun. Daarnaast voert de Stichting een intensief preventiebeleid dat er moet voor zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers te betreuren vallen.

Datum van het bericht: zaterdag 04 januari 2020
Nieuwsoverzicht