Naar inhoud

Gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten, dus als aanvrager betaal je geen premie. De verzekering loopt over tien jaar. Als je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.

Bij arbeidsongeschiktheid is dit voor maximaal 36 maanden aan een stuk, bij onvrijwillige werkloosheid maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een nieuwe tussenkomst moet je aantonen dat je tussenin minstens drie maanden opnieuw hebt gewerkt.

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/lenen/verzekering-gewaarborgd-wonen

Datum van het bericht: maandag 25 maart 2019
Nieuwsoverzicht