Naar inhoud

Opmaak kerkenbeleidsplan opgestart - toekomst Haaltertse kerken

kerk

De Vlaamse Overheid verplicht de gemeenten en kerkfabrieken om werk te maken van een langetermijnvisie over de kerkgebouwen op hun grondgebied. Jouw mening over de toekomst van de kerken van Haaltert is belangrijk.

De opmaak van zo’n kerkenbeleidsplan is noodzakelijk wegens het dalende kerkbezoek, de daarmee gepaard gaande reorganisatie van de pastorale activiteiten, maar vooral om een positieve dynamiek rond deze unieke gebouwen te creëren.

Voor elke Rooms-katholieke kerk moet gekozen worden uit één van de volgende scenario’s:

• parochiekerk: onveranderde situatie
• medegebruik: met andere christelijke gemeenschappen
• nevenbestemming: erediensten én niet-kerkelijke functies onder één dak
• herbestemming: onttrokken aan de eredienst, niet-religieuze functie(s) voor het gebouw

Lokaal bestuur Haaltert werkt daarvoor samen met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) om samen met het centraal kerkbestuur (CKB), de kerkfabrieken, de pastorale ploeg en de bevolking een gedragen en positief toekomstverhaal voor de kerken van Haaltert, Denderhoutem, Kerksken en Heldergem uit te werken.

Mening van alle parochianen

Samen willen we de volgende maanden nadenken wat mogelijk is met onze kerkgebouwen. We verzamelen informatie, ideeën en suggesties om de visie rond de toekomst van de kerken te voeden. Hierbij willen de kerkelijke en burgerlijke werkgroepen graag rekening houden met de meningen van álle parochianen en burgers van Haaltert. We doen dan ook een warme oproep om mee te denken over de toekomst van de Haalterse kerken.

In het infoblad van mei zal je lezen hoe je kan mee denken en doen en kan je terecht in de vier kerken en bij de gemeente voor meer informatie en suggesties. In juni volgt er een infoavond waar we samen inspiratie opdoen en ideeën delen.

Heb je vragen of al een suggestie voor de startgroep? Mail naar kerkenbeleidsplan@haaltert.be of stop je idee in de brievenbus (met de vermelding “kerkenbeleidsplan”) van het gemeentehuis of de pastorij, Bruulstraat 8.

Meer informatie over kerkenbeleidsplannen is te vinden op www.crkc.be

Datum van het bericht: maandag 25 maart 2019
Nieuwsoverzicht