Naar inhoud

Opmaak kerkenbeleidsplan opgestart - toekomst Haaltertse kerken

kerk

De Vlaamse Overheid verplicht de gemeenten en kerkfabrieken om werk te maken van een langetermijnvisie over de kerkgebouwen op hun grondgebied. Jouw mening over de toekomst van de kerken van Haaltert is belangrijk.

De opmaak van zo’n kerkenbeleidsplan is noodzakelijk wegens het dalende kerkbezoek, de daarmee gepaard gaande reorganisatie van de pastorale activiteiten, maar vooral om een positieve dynamiek rond deze unieke gebouwen te creëren.

Voor elke Rooms-katholieke kerk moet gekozen worden uit één van de volgende scenario’s:

• parochiekerk: onveranderde situatie
• medegebruik: met andere christelijke gemeenschappen
• nevenbestemming: erediensten én niet-kerkelijke functies onder één dak
• herbestemming: onttrokken aan de eredienst, niet-religieuze functie(s) voor het gebouw

Lokaal bestuur Haaltert werkt daarvoor samen met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) om samen met het centraal kerkbestuur (CKB), de kerkfabrieken, de pastorale ploeg en de bevolking een gedragen en positief toekomstverhaal voor de kerken van Haaltert, Denderhoutem, Kerksken en Heldergem uit te werken.

Mening van alle parochianen

Samen willen we de volgende maanden nadenken wat mogelijk is met onze kerkgebouwen. We verzamelen informatie, ideeën en suggesties om de visie rond de toekomst van de kerken te voeden. Hierbij willen de kerkelijke en burgerlijke werkgroepen graag rekening houden met de meningen van álle parochianen en burgers van Haaltert. We doen dan ook een warme oproep om mee te denken over de toekomst van de Haalterse kerken.

Heb je vragen of al een suggestie voor de startgroep? Mail naar kerkenbeleidsplan@haaltert.be of stop je idee in de brievenbus (met de vermelding “kerkenbeleidsplan”) van het gemeentehuis of de pastorij, Bruulstraat 8.

We doen dan ook een warme oproep om mee te denken over de toekomst van de Haalterse kerken. Op woensdag 19 juni van 19 tot 21 u. kan u in de St Martinuskerk van Kerksken meedenken over de toekomst van onze kerken.

Meer informatie over kerkenbeleidsplannen is te vinden op www.crkc.be

Deel je visie op de korte enquête die je hier kan vinden.

Datum van het bericht: woensdag 01 mei 2019
Nieuwsoverzicht