Naar inhoud

Kandidaten Lokaal Overleg Kinderopvang gezocht!

De gemeente Haaltert dient een lokaal overleg kinderopvang te hebben. Bij deze nieuwe legislatuur wordt deze adviesraad opnieuw samengesteld. Ben jij kandidaat?

Het lokaal overleg heeft een aantal taken, waaronder het geven van advies:

• bij de opmaak van het meerjarenplan voor kinderopvang

• over de uitvoering van het meerjarenplan kinderopvang

• over de uitbouw van voorzieningen binnen de gemeente

Dit lokaal overleg komt een tweetal keer per jaar samen.

We zijn op zoek naar ouders die gebruik maken van een crèche, onthaalouder, IBO De Pagadder of de speelpleinwerking om te zetelen als vertegenwoordiger in deze adviesraad. Andere vertegenwoordigers zijn o.a. de schooldirecties, de afdelingen van de Gezinsbond, verantwoordelijken van crèches en gemeentelijke diensten die in kinderopvang voorzien.

Kandidaturen zijn welkom tot 24 mei 2019 via kinderopvang@haaltert.be.

Secretariaat Lokaal Overleg Kinderopvang IBO De Pagadder, Middelkouter 14A

053 85 86 58, kinderopvang@haaltert.be

 

Datum van het bericht: maandag 20 mei 2019
Nieuwsoverzicht