Naar inhoud

Hou je eigen stoep en greppel schoon

Elke inwoner, eigenaar of bewoner, staat in voor het proper houden van de berm of het voetpad voor zijn eigendom of huis. We geven je tips mee voor de lente en zomer.

Milieuvriendelijk onkruidvrij

• Veeg je voetpad regelmatig met een harde bezem. Zo neem je de voedingsbodem voor onkruid weg.

• Onkruid heeft de minste groeikans als je het in een vroeg stadium verwijdert. Dus trek regelmatig de jonge plantjes uit.

Voetpad en greppel

• Veeg afval en zand niet in de rioolkolken. Dat veroorzaakt verstoppingen en andere problemen.

• Gooi afval en zand in de vuilnisbak.

Tuinen en plantsoenen

Snoei tijdig planten en bomen tegen de grenslijn. Zo hinderen ze niemand, maken ze het voetpad niet vuil met afvallende bladeren en bloemen en blijven alle verkeersborden en -lichten duidelijk zichtbaar.

Datum van het bericht: donderdag 25 april 2019
Nieuwsoverzicht