Naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek voetweg 70

Het college van burgemeester en schepenen van bovenvermelde gemeente brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek naar bezwaren is ingesteld omtrent de vraag tot de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 70 in de deelgemeente Kerksken.

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2019 de voorlopige vaststelling tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 70 in de deelgemeente Kerksken goedgekeurd.

 

Het dossier ligt ter inzage van het publiek op het gemeentehuis van Haaltert dienst openbare werken, iedere werkdag van 9 tot 12 u. en donderdagavond van 18 tot 20 u. vanaf 19 juni 2019 tot en met 18 juli 2019.

 

Bezwaren kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert, hetzij schriftelijk vóór 18 juli 2019 hetzij mondeling aan de afgevaardigde van het college op donderdagavond 18 juli 2019 tussen 18 en 20 u. op het gemeentehuis te Haaltert, dienst openbare werken.

 

 

 

Datum van het bericht: vrijdag 31 mei 2019
Nieuwsoverzicht