Naar inhoud

Workshops woonomgevingsplan Haaltert

woonomgevingsplan

Lokaal bestuur Haaltert en SOLVA wensen een woonomgevingsplan op te maken. En daarvoor zijn we op zoek naar jouw mening, als buurtbewoner. Denk mee na over de toekomst van jouw woonomgeving!

Het gemeentebestuur wordt geconfronteerd met steeds meer aanvragen voor meergezinswoningen op plaatsen waar dit ruimtelijk niet gewenst is. Om de leef- en woonkwaliteit van Haaltert in de toekomst te vrijwaren maakt de gemeente, in samenwerking met SOLVA, werk van een woonomgevingsplan.

Het woonomgevingsplan schept duidelijkheid over waar welke woningtypologieën mogelijk zijn. Voor het volledige grondgebied van de gemeente zullen stedenbouwkundige spelregels opgemaakt worden die afgestemd zijn op de bestaande toestand, maar ook ruimte bieden om te evolueren naar een duurzamer woonpatroon met ruimte voor verdichting op plaatsen waar dit wenselijk is. Naast typologieën kunnen onder meer gewenste woondichtheden en het aantal bouwlagen hierin vastgelegd worden.

Inwoners die willen mee nadenken over dit thema zijn welkom op één van de drie workshops die in december georganiseerd worden. Na een introductie zal tijdens deze workshops in kleine groepen gedebatteerd kunnen worden over de verschillende aspecten van dit thema.

Met de verzamelde input van de workshops wordt een ontwerp van het plan opgemaakt. Dit zal opnieuw aan inwoners voorgelegd worden waarbij het mogelijk is suggesties en opmerkingen over te maken. Na deze fase wordt een definitief woonomgevingsplan vastgesteld dat het richtkader wordt voor toekomstige ontwikkelingen.

Waar en wanneer?

  • Kerksken-Heldergem: 16 december 2019 om 19.30 u. in het Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18.
  • Haaltert: 17 december 2019 om 19.30 u. in Centrum De Kouter, Middelkouter 10.
  • Denderhoutem: 18 december 2019 om 19.30 u. in voetbalkantine Den Deysel, Dwarsstraat 69.

Schrijf je in via www.haaltert.be/e-loket met formulier Participatie Woonomgevingsplan of op 053 85 86 06.

Datum van het bericht: maandag 02 december 2019
Nieuwsoverzicht