Naar inhoud

Pasen, eerste communie en vormsel

atom kerk

Het bisdom bracht ons op de hoogte over de beslissingen rond de paastijd, de eerste communies en de vormsels. 

De bisschoppenconferentie besliste dat alle erediensten in de kerken vanaf 14 maart tot en met 19 april geschorst zijn. Enkel begrafenissen kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Doopsels, vormsel en huwelijken worden uitgesteld.

Op 23 maart communiceerde het bisdom communiceert over vormsels en eerste communies, huwelijken en doopsels, Goede Week en Pasen (tot en met 19 april):

Op Palmzondag zullen er geen palmtakken verspreid worden in de kerken.

Alle vieringen van Goede Week en Pasen worden afgelast. Deze kunnen eventueel via tv gevolgd worden.

Het vormsel
Indien de coronamaatregelen toelaten dat we in september opnieuw mogen samenkomen, weerhouden we als vormselweekend in ons bisdom 26/27 september 2020. 
Aan de ouders wordt gevraagd om de inschrijving van de vormeling te herbevestigen tegen uiterlijk 30 juni.
 
Eerste communie
Eerste communies krijgen best een plaats in de gewone zondagseucharistie in het najaar (vanaf september). De data worden overlegd met parochieploeg, directies en leerkrachten, catechisten betrokken bij deze vieringen en de ouders.
Het kan ook dat men aansluit bij de eerste communie in 2021. De parochies zullen verder informeren. We  en zie ook voor meer info op onze gemeentelijke website.
Datum van het bericht: maandag 23 maart 2020
Nieuwsoverzicht