Naar inhoud

Opening schakelzorgcentrum regio Aalst & Dender-Zuid

Ibis

Het schakelzorgcentrum regio Aalst & Dender-Zuid is een initiatief van Haaltert, Lede, Erpe-Mere, Aalst, Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen. Het wordt ingericht in het Ibis hotel in Aalst en opent op dinsdag 14 april 2020.

Het Ibis hotel wordt omgebouwd tot zorginfrastructuur waar patiënten terecht kunnen als de ziekenhuizen overbelast geraken.

Een schakelzorgcentrum is een ‘tussenschakel’ tussen het ziekenhuis en de thuisisolatie.

De bedoeling van zo’n centrum is om een buffer op te richten zodat de ziekenhuizen steeds over voldoende bedden blijven beschikken. Door de toevloed aan COVID-19 patiënten zouden ziekenhuizen immers op hun limieten kunnen botsen. Een schakelzorgcentrum biedt dus de ideale oplossing om de in- en uitstroom vanuit de ziekenhuizen mee op te vangen.

Het oprichten van een schakelzorgcentrum verloopt in verschillende fases.

In een eerste fase kregen alle steden en gemeenten enkele weken geleden de opdracht om uit te kijken naar geschikte locaties hiervoor. Zoals het van een openbaar bestuur wordt verwacht, gingen deze allen stevig aan de slag om dit voorbereidende werk te volbrengen.

De waarnemende gouverneur van Oost-Vlaanderen kreeg de taak om voor zijn provincie 6 locaties te kiezen uit het aanbod die alle steden en gemeenten deden. Oost-Vlaanderen is opgebouwd uit 12 eerstelijnszones m.b.t. zorg en gezondheid. Deze eerstelijnszones zijn gecreëerd om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen.

Per twee eerstelijnszones moest er één schakelzorgcentrum worden opgericht. De waarnemende gouverneur nam de beslissing om de eerstelijnszone regio Aalst (Haaltert, Lede, Erpe-Mere, Aalst en Denderleeuw) en de eerstelijnszone Dender-Zuid (Ninove en Geraardsbergen) hiervoor samen te laten werken.

Als fysieke locatie werd het Ibis hotel in Aalst aangeduid. Belangrijk criterium hierbij is natuurlijk het feit dat er zich twee ziekenhuizen bevinden op grondgebied Aalst.
Stad Aalst werd dus aangeduid als coördinator voor het ‘schakelzorgcentrum regio Aalst & Dender-Zuid’.

De 7 deelnemende steden en gemeenten zullen hiervoor eerstdaags een interbestuurlijk samenwerkingsverband oprichten om samen het formeel beheer op te nemen inzake het runnen van het schakelzorgcentrum regio Aalst en Dender-Zuid. Alle nodige afspraken om tot een vlotte samenwerking te komen, zullen worden opgenomen in dit samenwerkingsverband met een bijhorende huishoudelijk reglement.

Zo zal er een stuurgroep, waarin de 7 deelnemende steden en gemeenten zijn vertegenwoordigd, worden opgericht. Ook het financiële aspect is belangrijk in deze overeenkomst. Een verdeelsleutel zorgt er voor dat de 7 deelnemers allen een faire financiële bijdrage leveren. Daarenboven wordt de oprichting van zo’n schakelzorgcentrum ook nog eens gesubsidieerd vanuit de hogere overheid.

Ondanks de keuze voor fysieke locatie te Aalst is de oprichting van het schakelzorgcentrum dus een gezamenlijk initiatief van gemeente Haaltert, gemeente Lede, gemeente Erpe-Mere, stad Aalst, gemeente Denderleeuw, stad Ninove en stad Geraardsbergen.
De perceptie dat de oprichting van dit schakelzorgcentrum volledig toebehoort aan stad Aalst is dus fout. We verwachten van alle partners dat steeds alle steden en gemeenten worden erkend in de communicatie die over dit gezamenlijke project wordt gevoerd. Indien een andere indruk wordt gewekt zou dit nefast zijn voor de goede samenwerking die we met dit project willen bereiken. Laat ‘samenwerking’ nu net hét kernwoord zijn dat ons doorheen deze coronacrisis kan leiden.

We hopen met z’n allen dat we deze coronacrisis snel achter ons kunnen laten zodat we allemaal samen het normale leven terug kunnen hervatten. Samen zijn, doe je nooit alleen!

Veerle Baeyens, burgemeester gemeente Haaltert
Roland Uyttendaele, burgemeester gemeente Lede
Hugo De Waele, burgemeester gemeente Erpe-Mere
Jo Fonck, burgemeester gemeente Denderleeuw
Tania De Jonge, burgemeester stad Ninove
Fernand Van Trimpont, wnd. Burgemeester stad Geraardsbergen

Datum van het bericht: woensdag 08 april 2020
Nieuwsoverzicht