Naar inhoud

Verslag gemeentelijke veiligheidscel

verslag veiligheidscel

De gemeentelijke veiligheidscel overlegde op woensdag 29 april 2020 uitgebreid. Hierbij de belangrijkste wijzigingen en een overzicht wat eventueel zal wijzigen onder voorbehoud van aanpassingen vanuit de federale regering. 

De voorbije maatregelen gelden tot nader order, tenzij anders vermeld bij de specifieke maatregel. Alle maatregelen worden op de voet gevolgd.

De hierna vermelde data zullen enkel van kracht zijn op voorwaarde dat deze bevestigd worden door de federale overheid na advies van de nationale veiligheidsraad.
Lokaal bestuur Haaltert is niet verantwoordelijk voor de interpretatie van de regels: deze vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de ondernemingen, verenigingen en inwoners.


Algemene regels

  • Iedereen blijft thuis, tenzij je gaat werken, in geval van noodzakelijkheid of als het omwille van essentiële redenen nodig is je op de openbare weg te begeven.
  • Samenscholing kan enkel met je gezinsleden met max. 2 personen extra buiten het gezin op hetzelfde moment.

Gemeentelijke werking en loketfuncties

  • Bib blijft werken met een reservatiesysteem en met levering aan huis na afspraak.
  • Onze gemeentelijke dienstverlening in het gemeentehuis en Sociaal Huis blijven open van 9 tot 11 uur op afspraak. Maar nu mag je ook langskomen voor niet-dringende zaken. Maak een afspraak via e-mail of telefoon: gemeentehuis: 053 85 86 00, Sociaal Huis 053 85 86 40.
  • Het Sociaal Huis blijft haar boodschappendienst actief promoten. Surf naar het E-loket, mail naar ldc.rustnbeetje@haaltert.be of bel naar 053 85 86 40 en geef door welke producten je nodig hebt van welke winkels.

Gemeentelijke gebouwen, verhuur gebouwen/zalen en activiteiten

De bib, de sporthal en alle gemeentelijke gebouwen en zalen die verhuurd worden aan verenigingen en organisaties (bv. Centrum De Kouter, De Spot, HOC De Fransman, Sint-Martinusheem, ...) blijven gesloten tot en met 30 juni 2020.

Het niet mogelijk zijn van verhuur van gemeentelijke gebouwen en zalen kan verlengd worden naar aanleiding van federale maatregelen voor de zomervakantie of richtlijnen van Kind & Gezin. Dat voor het geval we de zalen dan nodig hebben voor het veilig organiseren van kinderopvang tijdens de zomervakantie.

Gemeentelijke activiteiten en private organisaties worden geannuleerd tot 30 juni.

Alle publiek toegankelijke activiteiten binnen én buiten zijn verboden tot en met 30 juni, eventueel verlengbaar na de communicatie van federale maatregelen voor de zomer. De organisatoren van activiteiten zijn verantwoordelijk om de activiteit af te gelasten en de deelnemers/bezoekers te verwittigen.
Massa-evenementen worden verboden tot en met 31 augustus.

Wekelijkse markt

De wekelijkse markt in Heldergem blijft toegelaten met essentiële voedselkramen mits voldoende ruimte tussen de kramen.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. De markt in Haaltert blijft verboden.
Voor de markt in Haaltert en Denderhoutem worden de maatregelen afgewacht vanuit de federale overheid, eventueel met de opening van alle winkels vanaf 11 mei.

Kinderopvang De Pagadder

Er wordt verder voorzien in noodopvang tot en met 30 juni. De burgemeester volgt met het college de situatie nauwgezet op en zal bijsturen indien nodig.

De timing en inschrijvingen voor de vakantieopvang, sport- en jeugdkampen wordt herbekeken na de ontvangst van de federale maatregelen voor de zomer en richtlijnen van Kind & Gezin waarbij de opvang van kinderen moet kunnen gegarandeerd en georganiseerd worden.

Sport- en andere verenigingen

Speelpleinen blijven gesloten tot 30 juni, tenzij de federale maatregelen wijzigen.
Parken en sportterreinen worden geopend vanaf 4 mei. De regels van samenscholing blijven ook hier gelden.

Vanaf 4 mei
Contactloze sporten kunnen doorgaan met max. 2 personen per terrein in open lucht. Bv. tennis.
Verenigingen en uitbaters van sportterreinen dienen de social distancing regels zoveel mogelijk in acht te nemen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
Cafetaria’s, kleedkamers blijven gesloten net zoals de horeca.

Vanaf 18 mei
Afhankelijk van de evolutie van de cijfers, zullen ploegsporten kunnen doorgaan in clubverband en in open lucht.
Verenigingen dienen de social distancing regels zoveel mogelijk in acht te nemen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Cafetaria’s , kleedkamers blijven gesloten net zoals de horeca.

Scholen

De lessen zijn opgeschort in alle scholen tot 14 mei. De integratie van onze kleuter- en lager onderwijsinstellingen zullen openen volgens de richtlijnen van de hogere overheden vanaf 15 mei.

Handelszaken en winkels

Tot 4 mei
De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van diegene die bepaald zijn in het meest recente Ministerieel Besluit. Telethuiswerk blijft de basis. Bedrijven dienen de social distancing regels in acht te nemen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten

Vanaf 11 mei
Alle winkels en handelszaken zullen kunnen openen bij een positieve evolutie en na federale bevestiging.
Bedrijven dienen de social distancing regels in acht te nemen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten.

Vanaf 18 mei
Ook handelszaken met contactberoepen zullen kunnen openen bij een positieve evolutie en na federale bevestiging.
Bedrijven dienen de social distancing regels in acht te nemen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten.

Vanaf 8 juni
De maatregelen voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke worden later gecommuniceerd. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.

Ontspanning

Ontspanning (fietsen, wandelen, ..) kan in open lucht vanaf 11 mei met inachtneming van de regel van de samenscholing van maximum de gezinsleden tot max. 2 personen extra buiten het gezin. Tot 11 mei gelden de bestaande regels van 1 persoon buiten het gezin.

Informatie

Algemene informatie over corona en een antwoord op veelgestelde vragen op www.info-coronavirus.be, of via 0800 14689 of info-coronavirus@health.fgov.be 

Voor specifieke vragen over de coronamaatregelen in Haaltert kan je ons informatienummer 053 85 86 37 bellen, dat elke werkdag bereikbaar is van 9 tot 12 uur.

Voor andere vragen blijven onze gebruikelijke nummers voor het gemeentehuis 053 85 86 00 en voor het Sociaal Huis 053 85 86 40, dat dagelijks bereikbaar blijft van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, behalve op vrijdagnamiddag.

We houden je op de hoogte via deze website en via onze Facebook-pagina “gemeente Haaltert”.

Datum van het bericht: maandag 20 april 2020
Nieuwsoverzicht