Noodplanning en veiligheidscel

Lokaal bestuur Haaltert, de lokale politie en brandweer en de hulpverleningsdiensten uit de omgeving werken samen om inwoners en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen tegen alle vormen van onheil. Deze samenwerking wordt gedetailleerd beschreven in het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (kortweg GANIP).

Het GANIP beschrijft hoe een noodsituatie wordt aangepakt. Het regelt de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten, enz.) bij een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel bestuurlijk (gemeentelijk crisiscentrum) als operationeel (politie, brandweer, civiele bescherming, enz.) optreden op gemeentelijk niveau. Het GANIP is dus een werkinstrument voor de gemeentelijke diensten en de hulpdiensten. 

Veiligheidscel

De Veiligheidscel is samengesteld uit de burgemeester, de noodplanningsambtenaar, brandweer, medische discipline, politie, logistieke diensten, de communicatieverantwoordelijke en eventueel andere experten. Dit is een overzicht van takenpakket van de Veiligheidscel in de voorbereidingsfase:

  • opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen
  • opstellen van actiefiches
  • organiseren van oefeningen om de noodplanning uit te testen, oefenbeleid uitwerken
  • evalueren van oefeningen en noodsituaties
  • bijsturen beheer incidenten en noodplannen
  • opmaken inventaris van de risico’s en risicoanalyse
  • organiseren van informatie aan de bevolking over de noodplanning

Tijdens een noodsituatie

Wanneer er zich een noodsituatie voordoet op het grondgebied van de gemeente of met impact op de gemeente zal, afhankelijk van de aard van de noodsituatie, de gemeentelijke, provinciale of federale fase worden afgekondigd.

Tijdens een gemeentelijke fase beheert de burgemeester de interventies van de hulpdiensten. Zij kondigt deze fase af op basis van de informatie van de optredende interventiediensten. In dit geval treden de principes in werking die zijn opgenomen in het noodplan.

Na een noodsituatie

In de periode na een noodsituatie is het mogelijk dat er acties of activiteiten dienen te worden opgestart om terug te keren naar de ‘normale’ situatie, voornamelijk op psychologisch, medisch en materieel vlak. In deze fase wordt pas de omvang van een noodsituatie duidelijk. 

Wees voorbereid

Ook als inwoner kan je je voorbereiden op noodsituaties. Op www.risico-info.be krijg je tips om je voor te bereiden op een noodsituatie (bv. ongeval, hittegolf, wateroverlast, brand, storm ...). Je komt te weten wat je moet doen tijdens een noodsituatie, krijgt instructies om een goed noodpakket samen te stellen en leert waar je rekening mee moet houden na een noodsituatie.