Noodwoningen

Bevind je je in een noodsituatie en heb je geen woning, dan kan het lokaal bestuur jou voor een korte periode een noodwoning ter beschikking stellen.

Het verblijf in de noodwoning is een tijdelijke oplossing. Tijdens je verblijf in een noodwoning wordt een duurzame oplossing voor jou gezocht.

Voorwaarden

Je kan terecht in een doorgangswoning als je geen woning meer hebt:

  • omdat je woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is,
  • naar aanleiding van familiale conflicten,
  • ten gevolge van een ramp, zoals een brand of overstroming,
  • omdat je dakloos bent
  • in het kader van huisjesmelkerij

Over andere uitzonderlijke gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen. 

Procedure

Je neemt binnen de maand na de noodsituatie contact op met lokaal bestuur Haaltert.

Een medewerker bekijkt met jou je situatie en bekijkt of we op je vraag kunnen ingaan. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Als je de toestemming krijgt om in een noodwoning te verblijven, dan kan dat tijdelijk. Ondertussen wordt er, samen met jou, gezocht naar een meer definitieve oplossing.

Onderaan deze pagina vind je alle informatie.