OCMW-raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, kortweg OCMW-raad. Het regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort.

De OCMW-raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad. Om de zes jaar wordt deze volledig vernieuwd. Het bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen en reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

Data raden

  • Maandag 30 november 2020
  • Donderdag 17 december 2020

De data van de raden in 2021 worden hier binnenkort aangevuld. 

Volg de raad online

Door de coronamaatregelen is het voor publiek al een tijdje niet meer mogelijk om de gemeenteraad en OCMW-raad bij te wonen. Het lokaal bestuur voorziet nu een livestream waarmee de raden live kunnen gevolgd worden.

Je kan de raden vanaf 20 u. online live kunnen meevolgen via het Vimeo-kanaal. De opnames zijn niet achteraf te (her)bekijken. Er kan enkel op het moment zelf meegekeken worden van thuis uit.

Klik hier om de livestream van de raden online te volgen 

 

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje start om 19.30 u, de gemeenteraad om 20 u. Dan kan je een vraag stellen die je minimum 8 werkdagen voor de gemeenteraad mailt naar vragenhalfuurtje@haaltert.be. De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden. Indien die persoon er niet kan zijn, kan een andere Haaltenaar die vertegenwoordigen.

Klik hier voor meer info over het vragenhalfuurtje

 

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de OCMW-raad

Bekijk hier de bekendmakingen

Bekijk hier het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad