OCMW-raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, kortweg OCMW-raad. Het regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort.

De OCMW-raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad. Om de zes jaar wordt deze volledig vernieuwd. Het bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen en reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

Data raden

 • Maandag 25 januari 2021
 • Maandag 22 februari 2021
 • Maandag 29 maart 2021
 • Maandag 26 april 2021
 • Maandag 31 mei 2021
 • Maandag 28 juni 2021
 • Maandag 30 augustus 2021
 • Maandag 27 september 2021
 • Maandag 25 oktober 2021
 • Maandag 29 november 2021
 • Donderdag 16 december 2021

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de OCMW-raad

 

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje start om 19.30 u, de gemeenteraad om 20 u. Dan kan je een vraag stellen die je minimum 8 werkdagen voor de gemeenteraad mailt naar vragenhalfuurtje@haaltert.be. De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden. Indien die persoon er niet kan zijn, kan een andere Haaltenaar die vertegenwoordigen.

Klik hier voor meer info over het vragenhalfuurtje

Nieuwsbrief agenda

De agenda van de gemeente- en OCMW-raad wordt telkens via een digitale nieuwsbrief verstuurd.

Wil je de agenda graag in je mailbox? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de OCMW-raad

Bekijk hier de bekendmakingen

Bekijk hier het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad