OCMW-raad

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, kortweg OCMW-raad. Het regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort.

De OCMW-raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad. Om de zes jaar wordt deze volledig vernieuwd. Het bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen en reglementen die betrekking hebben op het beleid van het OCMW en het inwendig bestuur ervan.

Data raden

 • Maandag 31 januari 2022
 • Maandag 21 februari 2022
 • Maandag 28 maart 2022
 • Maandag 25 april 2022
 • Maandag 30 mei 2022
 • Maandag 27 juni 2022
 • Maandag 29 augustus 2022
 • Maandag 26 september 2022
 • Maandag 24 oktober 2022
 • Maandag 28 november 2022
 • Maandag 19 december 2022

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de OCMW-raad

Raden vinden opnieuw fysiek plaats

De raden kunnen opnieuw fysiek doorgaan. Er mag dus weer publiek aanwezig zijn tijdens de vergaderingen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

De raden worden daarom niet langer online uitgezonden. 

Ook het vragenhalfuurtje wordt weer opgestart

Vragenhalfuurtje

Het vragenhalfuurtje start om 19.30 u, de gemeenteraad om 20 u. Dan kan je een vraag stellen die je minimum 8 werkdagen voor de gemeenteraad mailt naar vragenhalfuurtje@haaltert.be. De vraagsteller is aanwezig op de gemeenteraad en stelt daar zijn vraag nog eens aan de raadsleden. Indien die persoon er niet kan zijn, kan een andere Haaltenaar die vertegenwoordigen.

Klik hier voor meer info over het vragenhalfuurtje

Nieuwsbrief agenda

De agenda van de gemeente- en OCMW-raad wordt telkens via een digitale nieuwsbrief verstuurd.

Wil je de agenda graag in je mailbox? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Bekijk hier de agenda's en verslagen van de OCMW-raad

Bekijk hier de bekendmakingen

Bekijk hier het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad