Omgevingsvergunning

1. voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

vroegere milieuvergunning

Afhankelijk van het type activiteiten dat je wil verrichten, is het mogelijk dat je een omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten nodig hebt. Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt hiervoor 3 klassen van milieubelastende bedrijven. De online VLAREM-wegwijzer helpt je om de klasse van je bedrijf te bepalen.

Waar aanvragen?

Waar je je aanvraag moet indienen hangt af van de klasse milieubelastende bedrijven waar jouw onderneming toe behoort.

  • Klasse 1 - de meest hinderlijke activiteiten: je moet een omgevingsvergunning aanvragen op provinciaal niveau.
  • Klasse 2 - minder hinderlijke activiteiten: je moet de vergunning aanvragen bij de gemeente via www.omgevingsloketvlaanderen.be.
  • Klasse 3 - de minst belastende ondernemingen: er is alleen een meldingsplicht bij de gemeente via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Behoor je tot klasse 2 of 3 dan kan je zeker een afspraak maken bij onze dienst Leefmilieu via 053 85 86 06 of leefmilieu@haaltert.be voor meer info.

2. voor kleinhandelsactiviteiten

vroegere sociaal-economische machtiging

Wil je een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 openen? Dan heb je een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig. Horecazaken hebben dus geen kleinhandelsvergunning nodig.

Klik hier voor meer info over de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

3. stedenbouwkundige handelingen

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is bijvoorbeeld nodig bij een functiewijziging (bv. van handelspand naar horecazaak) of constructieve werken (bv. om het gebouw geschikt te maken voor de nieuwe functie).

Waar aanvragen?

Heb je alleen een functiewijziging nodig of ook constructieve werken? Dat bepaalt of je de vergunning zelf of met een architect moet aanvragen via het omgevingsloket www.omgevingsloketvlaanderen.be. Je kan ook een afspraak maken bij de dienst Omgeving voor meer info.