Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Waarvoor heb je een omgevingsvergunning nodig?

Bovenstaande lijst kan uitgebreid worden. Op codex.vlaanderen.be kan je rechts op de pagina doorklikken naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daar vind je de volledige lijst van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt (klik door naar 'Titel IV vergunningenbeleid', 'Hoofdstuk II Vergunningsplicht' ‘Afdeling 1 Soorten’ ‘Sectie 1 Vergunningsplicht’ ‘Artikel 4.2.1’).

Hoe aanvragen?

Indien er een architect nodig is voor jouw dossier, zal deze alles voor jou indienen. Indien je zelf je dossier kan indienen kan dit gebeuren via het Omgevingsloket.

Klik hier om een informatief filmpje op YouTube te bekijken over hoe je een omgevingsdossier aanvraagt 

5 stappen om je te helpen in het Omgevingsloket

 1. Stap 1: Je verzamelt de nodige documenten in pdf of jpg en je slaat de documenten op onder de juiste benaming
 2. Stap 2: Start je aanvraag
  Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een e-ID-kaartlezer en pincode of over een token. Extra software is niet vereist.
  Start je dossieraanvraag hier. De meeste aanvragen zonder architect kan je indienen via de snelinvoer. Klik door op ‘Snelinvoer voor eenvoudige werken’ rechts op de pagina.
 3. Stap 3: Doorloop de opeenvolgende tabbladen waarin je je contactgegevens invult, het adres van de aanvraag vermeldt, de locatie aanduidt en je op een laatste tabblad al je plannen, tekeningen, foto's en documenten oplaadt.
 4. Stap 4: Raadpleeg de lijst tot welke bevoegde overheid je dossier behoort
  Bij het indienen van uw dossier in het Omgevingsloket zal u de vraag krijgen tot welke bevoegde overheid uw project behoort: Vlaamse overheid en Provinciale overheid. Als het niet voorkomt op één van de vorige lijsten, dan is het de bevoegdheid van de gemeente.  
 5. Stap 5: De knop om je dossier in te dienen, verschijnt wanneer je je digitale handtekening hebt toegevoegd

Wat gebeurt er met je aanvraag?

We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is

Binnen de 30 dagen versturen we een antwoord via het Omgevingsloket:

 • Aanvraag is onvolledig: Vergunningsprocedure wordt stopgezet.
 • Aanvraag is onontvankelijk: Aanvraag wordt stopgezet of doorgestuurd naar de bevoegde overheid.
 • Aanvraag is volledig en ontvankelijk: Je krijgt een volledigheidsbewijs.

Onderzoek van je dossier

We vragen de nodige adviezen.

Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dat op.

We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege.

Het schepencollege neemt een beslissing

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.

 • Dossier zonder openbaar onderzoek (vereenvoudigde vergunningsprocedure) Binnen 60 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs
 • Dossier met een openbaar onderzoek (gewone vergunningsprocedure) Binnen 105 dagen of 120 dagen (bij Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) na de datum van het volledigheidsbewijs.
  Die termijn kan verlengd worden met 60 dagen als:
  • Extra openbaar onderzoek nodig is na wijzigingen
  • Administratieve lus toegepast moet worden.
  • Dossier wegenwerken bevat.

Je krijgt een melding met de beslissing binnen de 10 dagen na de beslissing van het college.

 • Je krijgt een vergunning.
 • Je krijgt een weigering. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Oost-Vlaanderen.
 • Je ontvangt niet tijdig een beslissing (binnen de 70, 115, 130, 175 of 190 dagen): Dat is een stilzwijgende weigering. We sturen je een melding via het Omgevingsloket. Je kan binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij de provincie Oost-Vlaanderen.

Bij een digitale aanvraag kan je de stappen online volgen in het Omgevingsloket. Hou er rekening mee dat je tijdens de procedure soms nog zelf zaken moet aanduiden in het Omgevingsloket. Bij elke nieuwe stap krijg je een mail.

Wanneer mag je beginnen met de uitvoering?

 1. De aanplakking van de bekendmaking gebeurt ten laatste 10 dagen na de beslissing
 2. De aanplakking moet 30 dagen blijven hangen
 3. Start de werken, vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.
 4. Meld het begin en einde van de werken in het omgevingsloket

Wanneer vervalt de vergunning?

 • De werken zijn niet gestart binnen de 2 jaar nadat je de vergunning hebt gekregen.
 • De werken worden meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken.
 • De vergunde gebouwen zijn niet winddicht binnen de 5 jaar nadat je de omgevingsvergunning kreeg.
 • De exploitatie is niet gestart binnen de 5 jaar nadat je de vergunning kreeg.

Meer info over de geldigheid vind je in het Omgevingsvergunningendecreet.

Verlenging

Wanneer kan een verlenging?

 • Een termijnverlenging kan als de werken of handelingen door overmacht niet zijn uitgevoerd.
 • Een termijnverlenging kan niet als:
  • Er geen vreemde oorzaak
  • De aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met de voorschriften.

Duur verlenging

Met maximaal 2 jaar.

Hoe aanvragen?

Aangetekend per post.

Wanneer aanvragen?

Minstens 3 maanden voor de uiterste datum 'start der werken'.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Ten laatste op de uiterste datum van de oorspronkelijke start van de werken valt de beslissing.