Ontgraving en ontruiming

Ontgraving

Ontgravingen zijn verboden, tenzij bij schriftelijke toelating van de burgemeester of een gerechtelijk bevel.

De burgemeester kan alle maatregelen opleggen in het belang van de openbare veiligheid en gezondheid.

Op ontgravingen wordt een belasting geheven. De kosten van het lijkenvervoer en van de eventuele vernieuwing van de lijkkist vallen eveneens ten laste van de aanvrager.

Ontruimen

Volgens het decreet van de Vlaamse Regering mag een graf zonder concessie na 10 jaar ontruimd worden. Het gemeentelijk reglement verlengt dit naar 15 jaar. De graven met concessie kunnen na het verlopen van hun termijn ontruimd worden, als er geen verlenging wordt aangegaan. De dichte familieleden worden daar ruim op voorhand van op de hoogte gebracht met een bericht aan het graf. Je kan dan zelf de foto, de zerk, … verwijderen als je dat wil.